Broshurë për vlerësim për arsimtarë

19 Dhjetor 2008

Me 19 Dhjetor të 2007 USAID Projekti për arsimin fillor organizoji pritje oficiale në zyrët e tyre në të cilin  u bë promovimi i Broshurës për vlerësim për arsimtarë.

Lexoni më shum...


PEP organizon mbrëmje të filmit

 

Lexoni më shum...

 


Përmirësim i vlerësimit të nxënësve në shkollat fillore është mbajtur seminari për trajnues për zbatimin e standardeve për vlerësim të nxënësve

 


USAID-i dhe On  Net-i i  kanë shpallur fituesit e garimit për zgjedhje të logos për ekipet e nxënësve për përkrahje tehnike

Koncerti humanitar i Toshe`s për shkollat me sukses të madh!

 


SEMINARI I MBAJTUR “PËRDORIMI I STANDARDEVE PËR NOTIM TË NXËNËSVE”

 Prej 5 deri më 7 shtator, në Shkup është mbajtur seminari për trajnim të trajnuesve të ardhshëm të arsimtarëve për përdorimin e standardeve për notim të nxënësve në shkollat fillore. Pjesëmarës në seminarin ishin anëtarët e grupit punues për notim dhe arsimtarë prej shkollave të fazes së parë.
Komponenta “ Përmirsimi i notimit të nxënësve” kishte pregaditur standarde shtetërore për notim nëpër shkollat dhe kodeks të etikës në notim. Standarded shtetërore për notim nëpër shkollat do të implementohen në 10 shkolla në cilat arsimtarët, bashkëpunëtoret profesional dhe drejtorat do të trajnohen për implementimin e standardeve

Lexoni më shum...


DBM i jep përkrahje koncertit humanitar të Toshe`s

Me kuptimin se përmirësimi  i arsimit në Maqedoni është i rëndësishëm, Academy for Educational Development (AED), Diaspora e bashkuar Maqedonase (UMD), AWARD Entertainment Production dhe Project for Primary Education (PEP) do të bashkëpunojnë në mbledhjen e donacioneve dhe në fushatën për promovimin e koncertit humanitar. Të gjith paratë e mbledhura do të dedikohen shkollave fillore në Maqedoni.

Lexoni më shum..


USAID dhe Toshe për arsim më të mirë në Maqedoni

Toshe Proeski një prej vokalistëve më të njohur në Maqedoni do të bashkëpunoje me PEP për të mbajtur koncert humanitar në Shkup për  përmirësimin e arsimit publik.

Data për mbajtëjen e koncertit është 22 Shtatori, në stadiumin e qytetit. Ne besojmë se muzika e  Toshes dhe popullariteti tij do ti ndihmoje PEP-it të fokusoje vemendjen nacionale në rëndësinë e përmirësimit të arsimit fillor.

Lexoni më shum..


Punëtoria e parë e PEP për trajnim të trajnerëve

           
Nga 1 gjer më 5 korrik USAID, Proekti për Arsimim Fillor, e organizoi punëtorinë e parë për trajnim të trajnerëve, që ndërlidhej me avancim të mësimdhënies në matematikë dhe grupit të lëndëve natyrore. Këtu morrën pjesë 70 mësimdhënës nga Maqedonia (20 të grupit klasor dhe 50 arsimtarë të lëndëve), duke i përfshirë edhe përfaqësuesit nga fakultetet mësimdhënëse, këshilltarë nga Byroja për zhvillim të arsimit dhe mësimdhënies

Lexoni më shum..


Përcjelleni mendimet e juaja për Skicë standardet  e vlerësimit të nxënësve!

Me 20 qershor të 2007, Skicë - Standardet e vlerësimit të nxënësve në shkollën fillore të cilët i pregaditi grupi punues për vlerësim ishin të prezentuara para përfaqësuesve të dhjetë shkollave të zgjedhura për ti realizuar standardet në fazën e parë të projektit, duke filluar prej shtatorit të 2007.

Lexoni më shum..


USAID/PEP java e arsimimit për Tekonologji Kompjuteristike

Nga 25-29 qershori, USAID Projekti për Arsimim Fillor (PAF) do organizon një javë me aktivitete që I përkasin aplikimit të Teknologjisë Kompjuteristike (TIK) në arsimim. USAID/PAF do prezantojnë hardware të ri dhe produkte TIK inovative për shkollat. Gjatë kësaj jave, do organizohen punëtori me konsultant internacional dhe përfaqësues nga INTEL korporata, OpenLab International dhe Universiteti I Indianës.

Lexoni më shum..


Seminar për pregatitjen e Standardeve për vlerësim dhe kodeks për sjellje etike gjatë vlerësimit

Prej 25 deri në 27 prill në Ohër është mbajtur seminari për pregatitjen e standardeve për vlerësimin në shkollat dhe pregatitjen e Kodeksit për sjellje etike gjatë vlerësimit. Seminarin dhe puntoritë  i udhëhoqën Dr. Gerrard Shiell nga qendra për hulumtime në arsim (Educational Research Centre) prej Dablini dhe Dr. Damian Murchan nga Fakulteti për Edukim (School of Education) nga kolegji Trinity prej Dablini.

Lexoni më shum...


Është formuar grupi i nxënësve për ndihmë tehnike


Me 24 dhe 25 Prill në SHF Vlado Tasevski, u mbajt trajnimi i pare për  master trajnera të grupeve të nxënësve  për ndihmë tehnike. Modulet trajnuese përmbanin zgjedhje të problemeve në mirëmbajtjen e rrjetave dhe të problemeve në sistemet operative. Pjesëmarës në trajnimin ishin 5 arsimtarë nga Shkupi edhe nga një prej Manastiri, Tetove dhe Kocani. Pas kthimit nëpër shkollët e tyre arsimtarët e trajnuar do duhet të formojnë klube për ndihmë tehnike. Faza e dytë e trajnimit do të vazhdoje në shtator dhe në këtë trajnim do të përfshihen 90 shkolla.


Lexoni më shum..


Është nënshkruajtur memorandumi për bashkëpunim përmes USAID-it dhe Ministrisë për arsim

Me 18 Prill, në shkollën fillore Vlado Tasevski në shkup, USAID Projekti për arsimin fillor dhe Ministria për arsim dhe shkencë nënshkruajtën Memorandum për bashkëpunim.
Qëllimi  e kësaj ceremonie solemne ishte që të shënohet marveshja për bashkëpunim të ngushtë në mes të këtyre dy institucioneve dhe te demonstrohet partneriteti tyre për përmirësimin e arsimit.

Lexoni më shum...


Projekti për arsimin fillor (PEP) dhe Microsoft-i bashkarisht e përmirësojnë mirëmbajtëjen e kompjuterave nëpër shkollat

10 Prill 2007

Microsoft DOOEL  dhuron 10,000 dollarë si ndihmë e programit për krijimin e grupeve të nxënësve për ndihmë teknike të cilat do të trajnohen për  mirëmbajtëjen teknike të kompjuterëve nëpër shkollat fillore.
Me 10 Prill të vitit 2007, drejtori  i projektit për arsimin fillor (PEP) Dr. Keith Prenton dhe menaxheri i përgjithshëm i Microsoft DOOEL Shkup Zotëri Ilijanço Gagovski nënshkruajtën marrëveshjen për bashkëpunim. Mjetet e dhuruara do të shfrytëzohen për vijuesen:

Lexoni më shum...


Toshe Proeski dhe USAID-i sëbashku për shkollat e Maqedonisë

12-29 Mars 2007

Projekti i ri i USAID-it Projekti për arsimin fillor  është me iniciativë pesëvjeçare që synon kah gjitha shkollat fillore shtetërore, e fillon  fushaten informative nacionale me 12 Mars të 2007-ës. Fushata do të zgjase deri më 29 Mars gjatë kësaj periudhe do të vizitohen dhe do bëhen prezentime në shkolla prej këtyre qyteteve: Shkup, Tetovë, Ohër, Manastir, Kavadarci, Koçani dhe Kumanovë.

Lexoni më shum...


Klubi i teknologjive

27 Shkurt 2007

Çdo javë të dytë pranë qendrës për trajnim, Projekti për arsimin fillor organizon klubin e teknologjive. Nxënësit prej një shkolle fillore që gjindet në afërsi të zyrëve tona e vizitojnë qendren dhe provojnë që të gjejnë zgjedhje sa më praktike për problemët që  i kanë të parashtruara. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të  provohen teknologji të reja dhe të tregohet se si mundet  të mësuarit gjatë zgjedhjeve të problemeve mundet ti motivoje nxënësit të mendojnë në mënyrë kreative, si dhe të përdorin mendimin kritik dhe logjik gjatë zgjedhjeve të problemeve.

Për  më shum foto...


 

 

Ballina | Për privatësinë | Kontakt | Webmaster

©2007 USAID Projekt për arsimin fillor

USAID AED

USAID Macedonia AED